De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van Stichting de Onthaasting

De stichting de Onthaasting heeft als doelstelling het verschaffen van een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de exploitatie van een lunchroom, waarin mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn.

De begeleiding van de mensen met een verstandelijke beperking is in handen van Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep, waarmee Stichting de Onthaasting een samenwerkingsovereenkomst heeft.

De wijze van verwerving van inkomsten

De inkomsten van Stichting Onthaasting komen deels voort uit de exploitatie van de lunchroom. Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep draagt voor een deel bij in de kosten van de exploitatie. Om exploitatietekorten op te vangen wordt geregeld een beroep gedaan op sympathisanten en donateurs.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting de Onthaasting

Alle inkomsten van Stichting de Onthaasting worden ingezet ten behoeve van haar doelstelling (het verschaffen van een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking). De ingezamelde gelden worden gebruikt om exploitatietekorten op te vangen.

Het vermogen wordt beheerd door een stichting (zonder winstoogmerk).