Op 1 januari 2021 stopt Stichting De Onthaasting na ruim 17 jaar haar activiteiten in lunchroom De Onthaasting. De stichting is een particulier vrijwilligers initiatief. De Onthaasting is een begrip in Amersfoort. Een uniek concept waarbij alles geschiedt door en voor de mensen met een verstandelijke beperking. Cliënten van zorgorganisatie ’s Heeren Loo draaien volledig de lunchroom samen met de 2 koks die in dienst zijn van de Onthaasting. Dagjesmensen en kantoorpersoneel uit de directe omgeving komen er om van de lunch te genieten. Men streeft naar een zeer kwalitatieve lunch in combinatie met een actieve en zinvolle dagbesteding van de mensen met een verstandelijke beperking. 

Tijdens de eerste golf van de Coronacrisis moest de horeca dicht en daarmee ook De Onthaasting. “Gelukkig konden we na 10 weken voorzichtig en in aangepaste vorm weer opstarten.” vertelt Hans Theeuwkens, voorzitter van de stichting. “Gasten kwamen ook weer terug en we zochten naar andere manieren om omzet te verkrijgen . Echter iedereen moest thuis gaan werken en de maatregelen door de overheid werden weer  aangescherpt. In oktober moesten we weer dicht. We zijn als Stichting geheel afhankelijk van de horeca-inkomsten en die zijn er niet meer. Zonder deze horeca-inkomsten is er geen toekomstperspectief. De reserves zijn ingeteerd terwijl de lasten zoals huisvestingskosten en personeelskosten doorlopen. De ontstane tekorten kunnen we niet meer inlopen. En dat is bijzonder spijtig voor de medewerkers van de Stichting en de cliënten van ’s Heeren Loo die met veel enthousiasme bij De Onthaasting werken.”

Dit heeft gevolgen voor de samenwerking met zorgorganisatie ’s Heeren Loo. ’s Heeren Loo helpt mensen met een beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Sinds juni 2019 werken cliënten samen met hun begeleiders bij De Onthaasting. Zij vervullen allerlei taken in de lunchroom en hebben daarmee een zinvolle dagbesteding. Zo zorgen zij bijvoorbeeld voor het opnemen van de bestellingen, bereiden en serveren van de maaltijden en het schoonmaken van de lunchroom. Tijdens de sluiting van de horeca in verband met Corona wordt de dagbesteding door de cliënten en begeleiders op een andere manier ingevuld. Zo behoudt iedereen zijn dagritme en sociale contacten. 

Doordat de samenwerking met De Onthaasting stopt, kan ’s Heeren Loo vanaf 1 januari niet meer op deze locatie terecht met deze dagbestedingsgroep. “Dat is ontzettend jammer.”, vertelt manager Corina de Graaf “In het afgelopen jaar is het team van cliënten en begeleiders erin geslaagd om iets heel moois op te bouwen met elkaar. Als je De Onthaasting binnenstapt zie je direct het plezier dat beleefd wordt aan het werk.” 

’s Heeren Loo gaat in gesprek met de cliënten en hun familie. “Samen met de begeleiders zullen we de wensen bespreken van de cliënt.”, aldus Corina “Een locatie is een belangrijke voorwaarde om dagbesteding aan te kunnen bieden.  Het vastgoed ligt helaas niet voor het oprapen, maar gelukkig kunnen we tijdelijk gebruikmaken van een van onze eigen locaties. Dat geeft ons de tijd om met elkaar bespreken wat de individuele wensen zijn en die van de groep. Zo kunnen we samen op zoek naar mooi werk voor de cliënten en hun begeleiders”. Nogmaals onze dank aan iedereen die de Onthaasting de afgelopen jaren in welke vorm dan ook een warm hart heeft toegedragen.

Met Onthaastende groeten,

Bestuur en team van De Onthaasting

Hans Theeuwkens, Robbert Vriezen, Robert vd Graaf, Lian Bongers, Mandy de Jong, Pieter vd Wetering, Linda Boomsma, Sanne vh Klooster